Club Hoquei Valldoreix Esports Sant Cugat Barcelona

Mesures de prevenció Covid-19 - Club Hoquei Valldoreix

09/09/2020

1.- Intentarem mantenir grups estables durant tot el curs (excepte altes/baixes puntuals i justificades).


2.- Rentat de mans abans i després de l’activitat i gel hidroalcohòlic sempre que es consideri necessari.


3.- Espai de 2,5 m2 per nen/a, per poder mantenir els 1,5 metres de distància entre participants la major part del temps, sobretot en espais tancats (si un dia plou, realitzarem els entrenaments en espais tancats del Club Esportiu Valldoreix)


4.- En cas d’espais tancats, espai desinfectat i ventilat prèviament, mantindrem finestres obertes sempre que es pugui i el clima ho permeti.


5.- Entrenaments: els entrenadors/es aniran amb mascareta. Els participants no, durant l’activitat física. Pel que fa als partits amistosos els organismes responsables emetran els protocols a seguir abans de posar-se en marxa.


6.- Material compartit: desinfectat prèviament i posteriorment. No utilitzarem petos o roba de forma compartida. Als entrenaments cada nen/a tindrà el seu stick d’ús exclusiu o es desinfectarà abans i després del seu ús si és compartit. El protector vocal sempre serà d’ús exclusiu per a cada nen/a.


7.- Confinaments i quarantenes: Si un nen/a del grup està malalt no caldrà fer confinament preventiu fins tenir resultat de PCR. Es mantindran les mesures de prevenció, higiene, distància, mascareta. Només en cas que es donés un cas positiu es suspendria l’activitat durant 2 setmanes i Sanitat ens donaria instruccions de si posar en quarantena els nens i nenes.


8.-En cas de que es perdi alguna sessió per quarantena obligada, es descomptarà de la quota o s’estudiaran maneres de recuperar o compensar la sessió amb activitats complementàries, extraordinàries o telemàtiques.


Aquestes mesures s’aniran actualitzant a mida que les autoritats competents en salut i prevenció vagin elaborant protocols i normatives al respecte. Des del Club Hoquei Valldoreix vetllarem per poder desenvolupar els entrenaments de forma amena i segura.