Club Hoquei Valldoreix Esports Sant Cugat Barcelona

AVISOS IMPORTANTS:

Els pagaments es realitzaran mensualment, escollint l’opció de domiciliació bancària o ingrés al compte. Els pagaments s’efectuaran durant els 5 primers dies de cada mes (d’octubre a  juny). El retornament d'un rebut bancari suposarà fer-se càrrec de les despeses de devolució. El pagament de la matrícula és condició requerida per a la reserva de la plaça. Les classes comencen a finals de setmbre, una setmana després de l’inici del curs escolar, i finalitzen la segona setmana de juny.

Seran períodes no lectius els compresos entre una setmana abans de festes de Nadal i passat Reis, i durant la setmana santa, que coincideixi amb el calendari escolar. Es seguirà el calendari festiu de la localitat de Sant Cugat del Vallès i Valldoreix. Les activitats del Club Hoquei Valldoreix, al realitzar-se dins el Club Esportiu Valldoreix, tenen una assegurança de Responsabilitat Civil. Els participants es comprometen a seguir totes les indicacions dels monitors durant les sessions i està d’acord en que El Club Hoquei Valldoreix i el Club Esportiu Valldoreix no es faran responsables en cas d’accident, de les lesions que puguin afectar a aquest/a, com a conseqüència de la pràctica de qualsevol de les seves activitats. El Club Hoquei Valldoreix recomana als participants disposar d’una assegurança mèdica pròpia i, en cas de patir alguna lesió, ho comuniquen al monitor.

Política de privacitat:

La informació que faciliteu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat d’EDEON MARKETING SL. En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat d’ EDEON MARKETING SL. Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels diferents rebuts i per donar informació sobre les activitats que realitzi el Club Hoquei Valldoreix. En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l'alumnat pugui ser fotografiat en les activitats que organitzi el Club Hoquei Valldoreix i que aquestes imatges puguin ser publicades al web, a les xarxes socials de l’entitat o a la memòria d'activitats.

 

L'enviament de formularis implica que s'ha llegit i es dóna consentiment al que en ell es detalla*

Estic d'acord